KOMUNIKAT

Szanowni rodzice (opiekunowie).
W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019r. ogólnopolskim protestem
w placówkach oświatowych informuję o utrudnieniach w funkcjonowaniu szkoły od tego dnia aż do odwołania. W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w referendum strajkowym większość pracowników wypowiedziała się za przystąpieniem do strajku.
Szkoła będzie otwarta, będzie sprawowana opieka nad każdym uczniem.
O wszelkich decyzjach, mających wpływ na dalsze funkcjonowanie szkoły w tym przede wszystkim o terminie zakończenia protestu, będziemy informować państwa na bieżąco. W zaistniałej sytuacji prosimy Państwa o wyrozumiałość
i uważne śledzenie strony internetowej szkoły  i e-dziennika, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje.


 

 

OGŁOSZENIE

Zebranie z rodzicami "wywiadówka szkolna" ze względów organizacyjnych
odbędzie się w dniu 5.04.2019r. (piątek) od godz. 16:00


Uwaga !!!

Weź udział w konkursie na film krótkometrażowy „Szkoła wolna od używek”.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i polega na nagraniu i zmontowaniu filmu o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych.
Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty.
Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.).
Czas realizacji do 15 kwietnia.
Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:
www.szkolawolnaoduzywek.pl


Zmiany w kierunkach kształcenia

Od września 2019 r. zarówno w technikum 4-letnim po gimnazjum jak i 5-letnim po szkole podstawowej pojawi się nowy kierunek – technik rachunkowości.
Dotychczas był to zawód kształcony tylko w szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obecnie stworzono możliwość zdobycia uprawnień księgowego przez uczniów techników. Jest to odpowiednik kierunku Finanse i rachunkowość - najczęściej wybieranego na uczelniach ekonomicznych i może stanowić jego podbudowę.

Zmiany dotyczą także technika ekonomisty.

Technik ekonomista czy technik rachunkowości?

Czym różni się cykl kształcenia w tych 2 pokrewnych zawodach odzwierciedlają kwalifikacje jakie w nich wyodrębniono. Egzaminy z tych kwalifikacji uczniowie naszego technikum będą zdawali na zakończenie klasy 3 i w połowie klasy maturalnej. Etap praktyczny odbywa się z wykorzystaniem programów pakietu Office, InsERT GT oraz Płatnik.

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Obecnie

Od września 2019 r.

Od września 2019 r.

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Jak widać zawody te miały i mają jedną kwalifikację wspólną, ale została ona zmieniona.
U ekonomisty zlikwidowano kwalifikację – Prowadzenie rachunkowości, w związku z czym przyszły technik ekonomista pozna wyłącznie zasady rachunkowości, a tylko technik rachunkowości zgłębi tajniki tej wiedzy.

Uproszczone formy ewidencji np. prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poznają uczniowie obydwu kierunków.

Wiodącymi przedmiotami w omawianych zawodach będą:

technik rachunkowości – kadry i płace, finanse, pracownia ekonomiczno-informatyczna, rachunkowość finansowa,

technik ekonomista – kadry i płace, finanse, pracownia ekonomiczno-informatyczna, ekonomika przedsiębiorstw, technika biurowa.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do szkoły. Do zobaczenia!

 


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014”.

 

 

 

 

Free business joomla templates

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Informacje o cookie.

Akceptuje cookie na stronie.

EU Cookie Directive Module Information